0

Keresés:

Magyar tankönyv

Rendezés:
 • Assimil - Le Hongrois Sans Peine + 4 Audio Cd

  Assimil - Le Hongrois Sans Peine + 4 Audio Cd

  Kiadó: Assimil Kft.
  ISBN: 9782700520255
  nyelv(ek): magyar , francia
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  18 920 Ft

  16 082 Ft(15%)

 • Magyarok 1. Kötet Átdolgozott Kiadás Magyar Nyelvkönyv + Mf

  Magyarok 1. Kötet Átdolgozott Kiadás Magyar Nyelvkönyv + Mf

  Szita Szilvia - Pelcz Katalin
  Kiadó: Pécsi Tudományegyetem
  A MagyarOK A1+ a szerzők által kidolgozott modellalapú nyelvtanítás módszerét megvalósító tankönyvcsalád első kötete. A módszer a természetes nyelvhasználatot helyezi a középpontba, és a gyakorlás minden fázisában példát ad olyan nyelvi eszközökre,amelyekkel az anyanyelvi beszélők reagálnának az adott közléshelyzetben. A kommunikációközpontú, korpuszinformált tananyag minden készséget egyformán fejleszt, és szilárd grammatikai alapokat ad a továbbhaladáshoz.Az A1+ szint teljes feldolgozása kb. 120-140 órát vesz igénybe (otthoni tanulással együtt).FIGYELEM! Ez a tankönyv 16 oldallal bővült. Beépítettük ugyanis a videós feladatokat és néhány szórendi feladatot is. A régi nyolc fejezetet pedig - felhasználóink javaslatára - 14-re bontottuk szét. Ettől eltekintve a tartalom változatlan, a könyveketpárhuzamosan is lehet használni, de a számozásra figyelni kell, mert ez sokszor nem egyezik.A MagyarOK A1+ tankönyv tizennégy fejezetben tárgyal mindennapi élethelyzeteket, témaválasztásában a nyelvvizsgákhoz igazodva. Változatos feladatokon keresztül mutatja be a fontos szókincset és a nyelvtani ismereteket. Minden második fejezet végénkiejtési gyakorlatokat, valamint a szókincs rendszerezését segítő hasznos mondatokat talál. Olvassa el az Előszót! Nézze meg a nyelvkönyv 5. fejezetét!A munkafüzet a nyelvkönyben bevezetett nyelvtani jelenségeket rendszerezi és mélyíti el. Nézze meg a munkafüzet 5. fejezetét!A könyvekhez készült megoldókulcsok itt érhetők el.A könyvekhez tartozó hanganyagot itt töltheti le.A hatékony, modellalapú tanulást segítik a tankönyv szövegeire épülő videók a MagyarOK - Magyarul beszélni menő! YouTube csatornán. Az ezekhez tartozó feladatokat a tankönyvbe is beépítettük.A Tanári kézikönyv részletes módszertani javaslatokat ad az óravezetéshez és a munkalapok használatához, ezzel is megkönnyítve a felkészülést.A Tanároknak készült rovatból letölthető munkalapok az órai felkészülést igyekeznek megkönnyíteni. A munkalapok többsége interaktív gyakorlatok segítségével szilárdítja meg a szókincset és a nyelvtani ismereteket. Egy részük tanórán kívüli csoportmunkárais használható.A honlapon idegen nyelvű nyelvtani magyarázatok és szójegyzékek is találhatók, amelyek elsősorban a diákoknak nyújtanak segítséget a tanulásban. Ezeket a Kiegészítő anyagok rovatban tekintheti meg.A MagyarOK A1+ 1-8. fejezetének anyagát interaktívan is lehet gyakorolni az aktiv-magyar-ok.hu honlapon.
  Tovább
  ISBN: 9786150163413
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  7 500 Ft

  6 375 Ft(15%)

 • Gyakorló Magyar Nyelvtan * Magyaruk Tanukóknak

  Gyakorló Magyar Nyelvtan * Magyaruk Tanukóknak

  Szita Szilvia- Görbe Tamás
  Kiadó: Akadémiai Kiadó
  A már megjelent Gyakorló magyar nyelvtan ( magyarul tanulók és tanítók számára) c. könyv, kiegészítve szójegyzékkel. A könyv száztíz fejezetben mutatja be a magyar nyelv legfontosabb - és a nyelvtanulók számára legtöbb nehézséget okozó jelenségeit. Atankönyv szemléletes nyelvtani összefoglalóit feladatok követik, amelyek az adott nyelvtani aspektust jellegzetes szituációkban mutatják be. A gyakorlatok tehát a nyelvtani rögzítés mellett tematikus szókincsbővítésre is lehetőséget adnak. A nagyobbegységeket feladatsorok zárják.
  Tovább
  ISBN: 9789630589338
  nyelv(ek): magyar , angol
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  5 800 Ft

  4 930 Ft(15%)

 • Magyarok Olvasókönyv A1 - Reader To The Magyarok A1 Textbook

  Magyarok Olvasókönyv A1 - Reader To The Magyarok A1 Textbook

  Szita Szilvia
  Kiadó: Modellalapú Nyelvoktatás Intézete
  Az olvasókönyv a MagyarOK szerzői által kidolgozott modellalapú nyelvtanítás módszerét megvalósító füzetsorozat első kötete. A kiadvány a MagyarOK A1+ és a MagyarOK kompakt kiegészítéseként, de más tankönyvvel együtt és önállóan is használható.A kiadvány hetven rövid, a mindennapi élethez kapcsolódó szöveget közöl, amelyeket szövegértési és szókincsbővítő feladatok követnek. A szövegek a MagyarOK A1 fejezeteit egészítik ki tematikusan. Egyrészt azt szemléltetik, mi az, amit a diák már el tudmondani az adott témával kapcsolatban, másrészt arra adnak modelleket, hogy ezeket a tartalmakat milyen nyelvi elemek segítségével tudja közölni.A szövegeket a nyelvtanuló modellként is használhatja saját írásos produktumaihoz.A gyakorló oldalak olyan nyelvi jelenségeket is bemutatnak kontextusban, amelyek nehezen írhatók le szabályokkal, úgymint szórend, gyakori szavak és idiomatikus kifejezések. A feladatok segítségével a diák megfigyelheti és az aktív gyakorlás általelmélyítheti ezek használatát.Az utolsó feladat pedig a MagyarOK nyílt korpusz használatára invitál, további lehetőséget adva a nyelvi elemek megfigyelésére.Az utolsó oldal a legfontosabb szókincset Ez a rész egy oldalon foglalja össze. Az igéket piros színnel jelöltük, hogy a nyelvtanuló könnyebben megfigyelhesse a mondatok szórendjét.A változatos tartalmú kiadvány számos lehetőséget kínál arra, hogy a tanuló megszilárdítsa és némileg bővítse az A1-es szinthez kapcsolódó tematikus szókincsét, biztos alapokat adva ahhoz, hogy magasabb (A2-es) szintre léphessen.
  Tovább
  ISBN: 9786150142104
  nyelv(ek): magyar , angol
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  4 600 Ft

  3 910 Ft(15%)

 • Egy Szó Mint Száz - Magyar-Angol Tematikus Szókincstár

  1 Szó Mint 100 - Magyar-Angol Tematikus Szókincstár

  Kiadó: Akadémiai Kiadó
  ISBN: 9789630590624
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  4 250 Ft

  3 613 Ft(15%)

 • A Nagy Szinonima-Hadjárat (2. Kiadás)

  A Nagy Szinonima-Hadjárat (2. Kiadás)

  Bosnyák Viktória
  Kiadó: Móra Kiadó
  Puritánia elnöke hadat üzen Extravagancia királynőjének. A tiszta beszéd jegyében kis híján kitör a háború, de szerencsére felbukkan Fodor Menta, és békésebb megoldást javasol: egy nyelvi vetélkedőt.
  Tovább
  ISBN: 9789634158837
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  1 699 Ft

  1 444 Ft(15%)

 • Rendszerező Magyar Nyelvtan 1-2. Kötet

  Rendszerező Magyar Nyelvtan 1-2. Kötet

  Görbe Tamás - Szita Szilvia - Pelcz Kata
  Kiadó: Pécsi Tudományegyetem
  A könyv a magyart idegen nyelvként tanulók számára készült. Használható a nyelvtani ismeretek rendszerezésére, a nyelvi kurzusokon tanult anyag kiegészítésére, önálló tanuláshoz.A könyv célja a tanult szabályok tudatosítása, a nyelvi jelenségmegfigyelése, elemzése által. Az egyes gyakorlatok elősegítik a szabályok rögzítését. Kinek szól a könyv?Ez a kétkötetes magyar nyelvtan a magyart idegen nyelvként tanulók számára készült. Használható nyelvtaniismeretek rendszerezésére, a magyarnyelv-kurzusokon tanult anyag kiegészítéseként vagy önálló tanulás során.Elsősorban a Közös Európai Referenciakeret (KER) A2 és B1 szintjeire ajánljuk, de rendszerező áttekintésként B2-esés C1-es szinten is hasznos lehet.? Hogyan épülnek fel az egyes fejezetek?Az egyes fejezetekben a nyelvtani jelenségek rendszerező bemutatása és gyakorlatok váltják egymást.? BemutatásA könyv a hagyományos nyelvtani kategóriák ill. funkcionális szempontok alapján tárgyalja a magyar nyelvtan jelenségeit. Az adott nyelvtani jelenség funkcióját rövid, könnyen érthető magyarázatok és példamondatok ismertetik,a táblázatok, szemléletes példák pedig az adott alakok, szerkezetek formáját mutatják be. Ezek a részek alapvetőnyelvtani fogalmak ismeretét feltételezik (ld. ezekről 13-14. oldal).? GyakorlásA fejezetek alfejezetekből épülnek fel. Az egyes alfejezetek gyakorlatai egy-egy nyelvtani jelenségre koncentrálnak.Több alfejezetet gyakran Vegyes gyakorlás követ, amelyben többféle jelenséget egyszerre gyakoroltatunk.A könyv receptív és produktív-kommunikatív gyakorlatokat egyaránt tartalmaz. A receptív feladatokcélja a tudatosítás. Ennek eszközei - többek között - az adott nyelvtani jelenség pontos meg gyelése, azonosítása, elemzése, rendezése, elkülönítése más alakoktól, kész szóalakok vagy mondatokpárbeszédbe, szövegbe helyezése vagy mondatok, szövegek rekonstruálása. A produktív alaktani és szintaktikai gyakorlatokcélja a helyes használat rögzítése. Tipikus feladatok a megfelelőtoldalék beillesztése megadott szóba, megfelelően ragozott szóalak beillesztése mondatba, mondatalkotás megadott szavakból, mondatok és szövegek átalakítása. A feladatok többsége tematikusan összetartozó példamondatokkal gyakoroltat. Ezek lehetőséget adnak tematikus szókincsbővítésre
  Tovább
  ISBN: 9789636260774
  nyelv(ek): magyar , angol
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  12 000 Ft

  10 200 Ft(15%)

 • Lépésenként Magyarul 2 Nyelvkönyv Középhaladó, Új + Au.Free

  Lépésenként Magyarul Második Lépés: Nyelvkönyv 2. Új +Audio

  Durst Péter
  Kiadó: Szerzői Kiadás
  Lépésenként magyarul 2 (2020) a Lépésenként magyarul 1. közvetlen folytatása kommunikációközpontú megközelítés a nyelvtani alapot, az olvasott és hallott szöveg értésének készségét és a beszédkészséget kiegyensúlyozottan fejlesztő feladatok audio anyag a honlapon letölthetőHanganyag és megoldásokA könyvhöz tartozó teljes hanganyag szabadon letölthető. A fájlok elnevezésében szerepel a felvételek száma, amely a könyvben is megtalálható az egyes feladatok mellett.
  Tovább
  ISBN: 9786158149105
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  5 400 Ft

  4 590 Ft(15%)

 • Sok Kicsi Sokra Megy-Gyakorlókönyv Magyarul Tanulóknak Angol

  Sok Kicsi Sokra Megy-Gyakorlókönyv Magyarul Tanulóknak Angol

  Gyöngyösi Lívia - Hetesy Bálint
  Kiadó: Akadémiai Kiadó
  Könyvünk a legalább A2 vagy annál magasabb szinten lévő nyelvtanulók számára készült. Olyan nyelvi nehézségeket gyűjtöttünk össze és dolgoztunk fel, amelyek gyakoroltatása ilyen koncentrált formában hiányzik a kurzuskönyvekből.Gyakorlókönyvünk bármely tankönyv kiegészítéseként használható segédlet, válogatás olyan nyelvi jelenségekből, amelyek tapasztalatunk szerint sok magyarul tanuló számára visszatérő gondot okoz.A 25 fejezet a nyelvtanuló igénye, tudásszintje szerint bármely sorrendben elvégezhető, bár természetesen a fejezetek sorrendiségében az A2 szinttől a B1-ig haladó út körvonalazódik. A B1 szinthez közelebb állóknak ismétlésként ajánljuk az inkább A2-esszintnek megfelelő fejezeteket.
  Tovább
  ISBN: 9789630599597
  nyelv(ek): magyar , angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  4 250 Ft

  3 613 Ft(15%)

 • Hungarian The Easy Way- English-Hungarian Flashcards With S.

  Hungarian The Easy Way- English-Hungarian Szókártya (Cards)

  Durst Péter
  Kiadó: Design Kiadó
  ISBN: 9786158030397
  nyelv(ek): magyar , angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  2 990 Ft

  2 541 Ft(15%)

 • Magyarok - Poszterek A1

  Magyarok - Poszterek A1

  Kiadó: Pécsi Tudományegyetem
  A poszterek a kötet fontosabb témáit és nyelvtani jelenségeit összegzik. Tematikus: A magyar ábécé, Helyek a városban, Élelmiszerek, A házban Szituációk: Mit jelent?, Vásárlás, Étteremben Nyelvtani áttekintések: Igeragozás, Időhatározók, Helyhatározók, Birtoklás, A tárgy típusai
  Tovább
  ISBN: 2017051700001
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  8 000 Ft

  6 800 Ft(15%)

 • Hungarolingua Basic Niveau 1 -Hongrois Pour Debutants

  Hungarolingua Basic Niveau 1 -Hongrois Pour Debutants

  Kiadó: Debreceni Nyári Egyetem
  A Hungarolingua Basic Niveau 1 francia közvetítő nyelv segítségével adja közre az alapfokú szóbeli kommunikációhoz szükséges szókincset és nyelvtani jelenségeket kezdő nyelvtanulók számára. Rövid mintadialógusokat tartalmaz a napi életben leggyakrabbanelőforduló kommunikációs helyzetekre. A szókincset a leckék, illetve a könyv végén kétnyelvű szószedetek foglalják össze. Részletes francia nyelvű magyarázatok, valamint egyszerű ragozási táblázatok segítik a nyelvtan megértését. A helyes kiejtéselsajátítását segítő hanganyagot, amely a könyv dialógusait és teljes szókincsét tartalmazza, a könyvben található kód segítségével lehet letölteni.
  Tovább
  ISBN: 9786155567025
  nyelv(ek): magyar , francia
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  6 400 Ft

  5 440 Ft(15%)

 • Magyarul Tanulók 2010 (Ősz-Tél)

  Kiadó: Kovács Kommunikation
  ISBN: 0
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  1 840 Ft

  1 564 Ft(15%)

 • Hungarolingua 1 Fonetikai Füzetek

  Hungarolingua 1 Fonetikai Füzetek

  Kiadó: Debreceni Nyári Egyetem
  ISBN: 9789630412186
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  1 338 Ft

  1 137 Ft(15%)

 • Halló, Itt Magyarország! I.Kötet -Letölthető Hanganyaggal

  Halló, Itt Magyarország! I.Kötet -Letölthető Hanganyaggal

  Erdős József
  Kiadó: Akadémiai Kiadó
  ISBN: 9789630595773
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  4 350 Ft

  3 697 Ft(15%)

 • Gyöngyi Gyöngysora

  Gyöngyi Gyöngysora

  Bosnyák Viktória
  Kiadó: Móra Kiadó
  Ki ne ismerné Bölcs Elekné Gyöngyit, a Nevenincs erdőben élő bájos gyöngybagolyt? Azt már kevesebben tudják róla, milyen nagyszerű mesemondó. Férje javaslatára most lejegyzett egy csokorra - pontosabban gyöngysorra - való történetet. Vajon hogyan kellábécésorrendbe állni? Mi az ikes igék rejtélye? És hány igekötő kószál Doktor Pancser robotos meséjében? De találkozhatunk galaktikus jelzőkkel, óriási eldöntendő kérdésekkel, sőt még a híres varázslóval is, aki toldalékos főneveket varázsol. Két meseközött pedig jót kacaghatunk Gyöngyi kacifántos nyelvtörőin.
  Tovább
  ISBN: 9789634159438
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  1 699 Ft

  1 444 Ft(15%)

 • A Nagy Szinonima - Hadjárat Feladatgyűjtemény

  A Nagy Szinonima - Hadjárat Feladatgyűjtemény

  Csájiné Knézics Anikó
  Kiadó: Móra Kiadó
  A nagy szinonima-hadjárat című meseregény ahozzá tartozó feladatgyűjteménnyel együtt élvezetes, könnyen befogadható oktatási eszköz. Bosnyák Viktória 23 fejezetből álló történetében a humoros kalandok közben játszva lehet megismerkedni rengetegrokonértelmű szóval. Ez a feladatgyűjtemény - a meseregény otthoni vagy tanórai feldolgozásaként - az olvasástechnikai,a szövegértési, valamint a nyelvtani készségfejlesztésben játszik fontos szerepet. A regény valamennyi fejezetéhez azonos koncepciószerint összeállított feladatsor tartozik.
  Tovább
  ISBN: 9789634158110
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  999 Ft

  849 Ft(15%)

 • Grammaire Pratique Du Hongrois * Hungarolingua

  Grammaire Pratique Du Hongrois * Hungarolingua

  Kiadó: Debreceni Nyári Egyetem
  ISBN: 9789634721789
  nyelv(ek): magyar , francia
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  966 Ft

  821 Ft(15%)

 • Magyar Szininimaszótár 3 Az Egyben
  nincs raktáron

  Magyar Szinonimaszótár 3 Az Egyben

  Kiadó: Akadémiai Kiadó
  Magyar szinonimaszótár Alapos és felhasználóbarát szótár. 12 500 címszó, valamint 30 000 rokon értelmű szó és kifejezés. Az általános köznyelv szókincse. Jól tagolt jelentések, gazdagon árnyalt szinonimasorok. Világos, könnyen áttekinthető szerkezet.Átfogó szakmai és stiláris jelzések. Segítség a gondolatok pontos kifejezéséhez. Útmutató a mondanivaló szabatos, stílusos formába öntéséhez. (2) Internetes hozzáférés a Magyar szinonimaszótárhoz A www.szotar.netweboldalon elérhető a Magyarszinonimaszótár online változata. Villámgyors keresés a szócikkekben intelligens keresőprogrammal, lapozgatás nélkül. (3) Internetes helyesírási szótár A helyesírás akkrt.hu weboldalon közel 200 000 szó helyesírása ellenőrizhető. Az internetes hozzáférésés szótár a könyvben található regisztrációs számmal használható a regisztrációtól számított 24 hónapig.
  Tovább
  ISBN: 9789630593564
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Webes ár:

  5 950 Ft

  5 057 Ft(15%)

 • Top 2000 Ungarische Wörter

  Top 2000 Ungarische Wörter

  Kiadó: Tinta Kiadó
  ISBN: 9789634091905
  nyelv(ek): német , magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  2 490 Ft

  2 117 Ft(15%)

 • 1 Szó Mint 100 -Magyar-Német Tematikus Szókincstár

  1 Szó Mint 100 -Magyar-Német Tematikus Szókincstár

  Kiadó: Akadémiai Kiadó
  ISBN: 9789630594639
  nyelv(ek): magyar , német
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  4 250 Ft

  3 613 Ft(15%)

 • Amikor Kivirágzott A Fánkfánk - Feladatgyűjtemény

  Amikor Kivirágzott A Fánkfánk - Feladatgyűjtemény

  Czirbeszné Ignácz Éva
  Kiadó: Móra Kiadó
  A történet önmagában is ideális összeállítás a rokon értelmű, többjelentésű és azonos alakú szavak gyakorlásához, a szókincs bővítéséhez. Ez a feladatgyűjtemény pedig a meseregény otthoni vagy tanórai feldolgozásaként már az olvasástechnikai, aszövegértési, valamint a nyelvtani készségfejlesztésben játszik fontos szerepet. A meseregény felépítéséhez igazodva valamennyi fejezetéhez azonos koncepció szerint összeállított feladatsor tartozik.Az Amikor kivirágzott a fánkfánk című meseregény és a hozzá tartozó feladatgyűjtemény abban a szellemben készült, hogy a gyermekek számára élvezetes, könnyen befogadható oktatási eszközként szolgáljon. A történet önmagában is ideális összeállítás a rokonértelmű, többjelentésű és azonos alakú szavak gyakorlásához, a szókincs bővítéséhez. Ez a feladatgyűjtemény pedig a meseregény otthoni vagy tanórai feldolgozásaként már az olvasástechnikai, a szövegértési, valamint a nyelvtani készségfejlesztésbenjátszik fontos szerepet. A meseregény felépítéséhez igazodva valamennyi fejezetéhez azonos koncepció szerint összeállított feladatsor tartozik. A feladatok egymás utáni megoldása során könnyebbé válik a tájékozódás a szövegekben, így fokozatosan fejlődika szövegértési képesség.
  Tovább
  ISBN: 9789634156574
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  799 Ft

  679 Ft(15%)

 • Hungarolingua 1 Dvd

  Hungarolingua 1 Dvd

  Kiadó: Debreceni Nyári Egyetem
  ISBN: 3000000000267
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  1 875 Ft

  1 594 Ft(15%)

 • Hungarolingua + 2/2

  Hungarolingua + 2/2

  Hlavacska-Hoffmann-Laczkó
  Kiadó: Debreceni Nyári Egyetem
  magyar nyelvkönyv haladó szinten
  Tovább
  ISBN: 9786155567049
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  9 000 Ft

  7 650 Ft(15%)

 • Hungarian The Easy Way 1. Coursebook With Audio Cd

  Hungarian The Easy Way 1. Coursebook With Audio Cd

  Durst Péter
  Kiadó: Design Kiadó
  Mondják, magyarul tanulni nehéz. Durst Péter könyvével azonban egyben érdekes és szórakoztató is. Az angol nyelvű instrukciókkal és nyelvtani magyarázatokkal ellátott tankönyv, munkafüzet és CD gyors haladást és alapos nyelvtudást kínál a magyar nyelvvelismerkedni kezdőknek, miközben vidám rajzaival és történeteivel teszi a nyelvtanulást kellemes elfoglaltsággá.A csomag tartalmazza a nyelvkönyvet, a munkafüzetet, valamint az audio CD-t is.
  Tovább
  ISBN: 9789638961235
  nyelv(ek): magyar , angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  6 990 Ft

  5 941 Ft(15%)

 • Gyakorló Feladatsorok Ecl Nyelvvizsgára Magyar Nyelv C1

  Kiadó: Pécsi Tudományegyetem
  ISBN: 0
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  3 947 Ft

  3 355 Ft(15%)

 • Szituációk.Lehrbuch /Für Anfänger/

  Szituációk.Lehrbuch /Für Anfänger/

  Silló, Ágnes
  Kiadó: Hueber,M.Verlag
  ISBN: 9783190051618
  nyelv(ek): magyar , német
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  15 635 Ft

  13 290 Ft(15%)

 • Holnap - Kezdők Magyar Nyelvkönyve Oroszoknak (Puhakötés)

  Holnap - Kezdők Magyar Nyelvkönyve Oroszoknak (Puhakötés)

  Helen Davies - Dr. Halász Lászlóné
  Kiadó: Holnap
  A világhírű Usborne Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, gyakran használt szó és kifejezés található,melyeket egy-egy téma köré csoportosítottunk (A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén rövid nyelvtaniösszefoglaló található, ragozási táblázatokkal. Ezt követi a magyar-idegennyelvű szójegyzék, melyben a képeknél előforduló szavak, kifejezések szerepelnek. A helyes kiejtés elsajátítása érdekében készült hanganyag MP3 formátumban letölthető.
  Tovább
  ISBN: 9789633492826
  nyelv(ek): magyar , orosz
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  3 900 Ft

  3 315 Ft(15%)