0

Keresés:

Jog

Rendezés:
 • Pbr - Oxford Dictionary of Law Enforcement

  Oxford Dictionary of Law Enforcement

  Gooch-Williams
  Kiadó: Oxford University Press
  ISBN: 9780192807021
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  4 950 Ft

  4 208 Ft(15%)

 • Medical Law (Very Short Introduction - 345)

  Medical Law (Very Short Introduction - 345)

  Foster, Charles
  Kiadó: Oxford University Press
  Medical law is concerned with our bodies, and what happens to them during and after our lives. When things go wrong with our bodies, we want to know what our rights are, and what governs the conduct of the clinicians into whose hands we put our lives andlimbs. Dealing with matters of life and death, it can therefore have a fundamental impact on medical practice.Headlines in the media often involve the core issues of medical law - organ transplantation, abortion, withdrawal of treatment, euthanasia, confidentiality, research on humans - these are topics that affect us all. Headlines can misrepresent, however. Inorder to fully understand the issues and their relevance, we have to delve into the cases and into the principles behind them.
  Tovább
  ISBN: 9780199660445
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  4 175 Ft

 • Law (Very Short Introduction - 180) * 2Nd Ed.

  Law (Very Short Introduction - 180) * 2Nd Ed.

  Raymond Wacks
  Kiadó: Oxford University Press
  Law is at the heart of every society, protecting rights, imposing duties, and establishing a framework for the conduct of almost all social, political, and economic activity. Despite this, the law often seems a highly technical, perplexing mystery, withits antiquated and often impenetrable jargon, obsolete procedures, and endless stream of complex statutes and legislation.In this Very Short Introduction Raymond Wacks introduces the major branches of the law, describing what lawyers do, and how courts operate, and considers the philosophy of law and its pursuit of justice, freedom, and equality. In this second edition,Wacks locates the discipline in our contemporary world, considering the pressures of globalization and digitalisation and the nature of the law in our culture of threatened security and surveillance.
  Tovább
  ISBN: 9780198745624
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  3 295 Ft

  2 801 Ft(15%)

 • Kommentár Az Általános Közigazgatási Rendtartáshoz

  Kommentár Az Általános Közigazgatási Rendtartáshoz

  Barabás/Baranyi/Aszalós
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényhezKommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényhezA kommentár segítséget nyújt az új eljárási jogszabály alkalmazására való felkészülésben, bemutatja az alapvető változásokat a korábbi szabályozáshoz képest.Szerkesztő: Barabás Gergely, Baranyi Bertold, Aszalós Dániel2018. január elsején lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, ami alapvető változásokat hoz a hatóságieljárásokban. A kommentár célja a törvény értelmezése, és a változások következményeinek bemutatása oly módon, hogy az a jogalkalmazókszámára is hasznos legyen. A kommentár kifejezett célja, hogybemutassa, a Ket. alapján kialakult gyakorlat mennyiben tartható fenn,és mely elemeiben milyen irányú változás szükséges az új eljárásitörvény hatálybalépésével, ezért a normaszövegen túl kiemeltentámaszkodik a Ket. hatósági és bírósági gyakorlatára, és az Ákr. tükrében elemzi azt.
  Tovább
  ISBN: 9789632957364
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  17 315 Ft

  14 717 Ft(15%)

 • Eu Law:Text, Cases, and Materials 7Th

  Eu Law:Text, Cases, and Materials 7Th

  Kiadó: Oxford University Press
  If you are studying EU law in the UK, please see the UK version of this textbook: EU Law: Text, Cases, and Materials UK Version, ISBN 9780198859840.Building on its unrivalled reputation as the definitive EU law textbook, this seventh edition continues to provide clear and insightful analysis of all aspects of European Union law.Drawing on their wealth of experience, Paul Craig and Grainne de Burca succeed in bringing together a unique mix of illuminating commentary and well-chosen extracts from a wide range of cases, legislation and academic publications.Chapters have been carefully structured and designed to enhance student learning at all levels, laying the foundations of the subject while building analysis of more complex areas and cutting-edge debates.The seventh edition has been comprehensively updated to reflect the extensive legal developments that have taken place since publication of the sixth edition, and a new chapter on current challenges facing the EU (including Brexit and the rule of lawcrisis) has been added.Digital formats and resourcesThe seventh edition is available for students and institutions to purchase in a variety of formats, and is supported by online resources.- The e-book offers a mobile experience and convenient access along with functionality tools, navigation features and links that offer extra learning support: www.oxfordtextbooks.co.uk/ebooks- The book is accompanied by online resources which include the following:- Updates to the law post-publication- A timeline of key events in the development of the EU
  Tovább
  ISBN: 9780198856641
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  18 605 Ft

 • International Legal English TB. 2Nd Ed

  International Legal English TB. 2Nd Ed

  Kiadó: Cambridge University Press
  International Legal English Second edition is the definitive course for students who need to work in the international legal community. International Legal English Teacher's Book is an essential companion for any teacher wishing to use InternationalLegal English Second edition in the classroom. The book offers invaluable background information about the law topics discussed, giving teachers the confidence to explore these topics with their students. The Teacher's Book guides the teacher through theexercises in the book and suggests optional consolidation activities along the way. It includes over 50 extra photocopiable activities and adds a whole new communicative dimension to the course, with lots of ideas for discussion and role-plays.
  Tovább
  ISBN: 9780521279468
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  13 840 Ft

  11 764 Ft(15%)

 • Kommentár A Gyülekezési Törvényhez

  Kommentár A Gyülekezési Törvényhez

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  ISBN: 9789632957081
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  6 920 Ft

  5 882 Ft(15%)

 • A Büntetőeljárás 1998-2017 - Jogszabálytükör

  A Büntetőeljárás 1998-2017 - Jogszabálytükör

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  ISBN: 9789632956800
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Munka Törvénykönyvéhez (2019)

  Nagykommentár A Munka Törvénykönyvéhez (2019)

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A munka törvénykönyve kommentárjának 2019. évi negyedik, teljeskörűen átdolgozott kiadása egyrészt őrzi ahazai jogalkalmazás egyik legsikeresebb kommentárjának hagyományait, másrészt reagál a legutóbbi (2017. évi) kiadást követően megjelent, ajogalkotásban és a jogalkalmazásban bekövetkezett változásokra.A kommentár a munka törvénykönyve teljes szövegének részletes, jogtudományosan is megalapozott magyarázatát adja azzal, hogy feldolgozza az egyes rendelkezésekhez kapcsolódó egyéb jogszabályokat, a bírói, illetve alkotmánybírósági gyakorlatot, valamintaz Európai Unió munkajogi szabályait és az Európai Bíróság gyakorlatát is. A szöveg közli az egyes rendelkezésekhez kapcsolódó jelentősebb bírósági ítéletek vezérmondatait is. A 2019. évi átdolgozás újdonsága, hogy a szerzők részletesen feldolgozzák aKúria munkajogi jogalkalmazás-elemző csoportjainak összegző véleményeit, így különösen az egyenlő bánásmód, a kártérítési felelősség, a tanulmányi szerződés és a versenytilalmi megállapodás köréből.A közelmúltban bekövetkezett jogszabályváltozások köréből részletesen feldolgozza a 2019. január 1. napján hatályba lépett, a munkaidőre, illetve a munkaidő-beosztásra vonatkozó rendelkezéseket, különösen a munkaidőkeret, az ún. referencia-időszak, amunkaidő-beosztás és a rendkívüli munkavégzés szabályait, s elemzi a munkaidőt érintő ítélkezési gyakorlat legújabb eredményeit.A munka törvénykönyvének legutóbbi módosítása a GDPR (az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete) nyomán jelent meg. A kommentár kiemelt figyelmet szentel a személyes adatok védelme szabályai alkalmazásának a munkajogban. Áttekinti a munkahelyiadatkezelések tipikus eseteit és a vonatkozó NAIH és bírósági gyakorlatot. Bemutatja a munkahelyi adatvédelmi ellenőrzés legújabb fejleményeit, hazai és nemzetközi joggyakorlatát, a munka törvénykönyve módosítás várható hatásait. Részletesen elemzi abűnügyi személyes adatokkal (pl. erkölcsi bizonyítvánnyal) kapcsolatos új munkajogi szabályokat és bemutatja a biometrikus-azonosítás követelményeit.
  Tovább
  ISBN: 9789632957852
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  20 895 Ft

  17 761 Ft(15%)

 • Európai Jog - Az Európai Unió Jogrendszere

  Európai Jog - Az Európai Unió Jogrendszere

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az Európai Unió sajátos autonóm jogrendszerrel rendelkezik, amely jellemzői alapján elkülönül mind a tagállami, mind pedig a nemzetközi jogtól. Az uniós jog a Bíróság jogértelmező-jogfejlesztő gyakorlata, vagy a szerves jogfejlődés alapján kimunkáltdoktrínákkal rendelkezik, amelyek részben szokatlanok a belső jogokban, részben eltérő tartalommal használhatók. Az Európai Unió jogának alakításában egyaránt fontos szerepet játszanak a tagállamok és a jogalkotási felhatalmazással felruházott uniósintézmények. A jogalkotás eredményei azok az elsődleges, másodlagos és speciális jogforrások, amelyek ismerete fontos, hiszen mindennapi életünket, jogaink és kötelezettségeink alakulását is befolyásolják.Az Európai Uniót a jog ereje tartja össze, ezért a sajátosan születő jogforrások érvényesülése szempontjából kiemelkedő jelentősége van az Európai Unió Bírósága által folytatott jogértelmező gyakorlatnak. Az Európai Unió Bírósága összetett feladatot látel, sokféle eljárási formában biztosítja az uniós polgárok, a tagállamok és az uniós intézmények részére a joghoz jutást. Kiemelkedő jelentőségű az eljárások közül az előzetes döntéshozatali eljárás, ez a tagállami bíróságok és az Európai Unió Bíróságaközötti sajátos együttműködés, amelynek célja az uniós jog egységes értelmezésének és érvényesülésének biztosítása.Az Európai Unió sokféle jogot biztosít közvetlenül a polgárai számára. Az egységes belső piac arra épül, hogy hozzájuthatunk más tagállam termékeihez, az Unión belül szabadon mozoghatunk, vállalhatunk munkát más tagállamban, a diákok széles körben kapnaklehetőséget tanulmányaik más tagállamban történő folytatására. A szakképesítések, diplomák kölcsönös elismerése hozzásegíti a munkavállalókat és vállalkozókat az európai mobilitáshoz. A vállalkozások más tagállamban is nyújthatnak szolgáltatásokat, ottszabadon letelepedhetnek, és a határon átnyúló tőkemozgások útjában álló akadályok is lebontásra kerülnek. A vállalkozások és a fogyasztók érdekeit is szem előtt tartja és védi a gazdasági verseny tisztességes feltételeit rendező szabályozás. Ez a könyvezekben a témakörökben segíti az tájékozódást.
  Tovább
  ISBN: 9789632958903
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  6 290 Ft

  5 346 Ft(15%)

 • A Szerződésmódosítás Kérdésköre A Magyar Polgári Jogban

  A Szerződésmódosítás Kérdésköre A Magyar Polgári Jogban

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A kötet szerzője a szerződésmódosítás kérdéskörének átfogó feldolgozására tesz kísérletet, és alapvetően lineáris gondolatvezetéssel viszi végig az Olvasót a szerződés módosításának különböző esetein, a szerződés felek általi módosításától kezdve a bíróiszerződésmódosításon keresztül egészen a jogalkotói akarattal eszközölt szerződésváltoztatásig. A munka ugyanakkor jóval több, mint a szerződésmódosítás jogintézményére vonatkozó hatályos polgári jogi szabályanyag és bírói ítélkezési gyakorlat pusztabemutatása. A monográfia hidat képez a múlt és a jelen között, abból megismerhetjük a szerződéses jogviszony módosításának magánjogi gyökereit. A szerző átfogóan ismerteti a pandektajogászok, így például Liebe, Kunze, Windscheid, Dernburg és Salkowski,valamint Brinz és Salpius vonatkozó nézeteit, és színes képet ad a 20. század eleji magyar magánjogról. Grosschmid, Szladits, Szászy, Kolosváry és más régi magyar magánjogász professzorok tucatjának álláspontjait ismerteti és ütközteti, külön résztszentelve a nováció (szerződés megújítása) jogintézménye meghatározásának és a szerződésmódosítástól történő elhatárolásának, mely utóbbi kérdéskör napjainkban is egyre nagyobb érdeklődést vált ki a magánjoggal foglalkozó elméleti és gyakorlatiszakemberek körében.A kötetet tovább színesíti, még érdekesebbé teszi a szerző által feldolgozott külföldi szakirodalom és joggyakorlat, amely földrajzilag és gondolatilag egyaránt új területekre kalauzolja el az Olvasót. Az utazás (gazdasági) válságokon is keresztülível,érinti a Brexit szerződésekre kifejtett hatását, míg a körülménybeli változások kezelésének különböző modelljei, a Wegfall der Geschaftsgrundlage, az imprévision, a theory of frustration vagy az eccessiva onerosita sopravvenuta kifejezések egynemzeti és jogi határokon átívelő kirakós darabjaiként illeszkednek egymáshoz, amelyek végső soron - néhol szorosabban, más esetekben lazábban - mind-mind ugyanahhoz a kérdéskörhöz, a szerződés módosításához kapcsolódnak.A munka alapvetően a tudományos feldolgozás igényével közelít a kötet borítóján címként meghatározott témához. A beltartalom azonban messze meghaladja a cím alapján bennünk megfogalmazódó elvárásokat, amennyiben az egyes fejezeteken végighaladva nemcsaka tudományos szakemberek, elméleti jogászok számára tartalmaz értékes és hasznos gondolatokat, hanem a hazai ítélkezési gyakorlat teljességre törekvő feldolgozása és a külföldi, német és francia jogesetek, valamint angol jogi precedensek hivatkozásaáltal a gyakorlati szakemberek és a jogkereső közönség számára is kapaszkodót nyújthat a szerződésmódosításhoz kapcsolódó egyes kérdések megítélése során.
  Tovább
  ISBN: 9789632958842
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  8 390 Ft

  7 131 Ft(15%)

 • Kommentár A Polgári Törvénykönyvhöz 1-2(2.Átdol

  Kommentár A Polgári Törvénykönyvhöz 1-2(2.Átdol

  Vékás Lajos - Gárdos Péter
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  ISBN: 9789632957326
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  32 550 Ft

  27 668 Ft(15%)

 • Oxford Dictionary of Law - 10Th Ed.

  Oxford Dictionary of Law - 10Th Ed.

  Law,Jonathan
  Kiadó: Oxford University Press
  The bestselling title in the Oxford Quick Reference series, A Dictionary of Law is an essential reference work, described by leading university lecturers as 'the best law dictionary' and favoured by law students and legal professionals alike.The tenth edition features over 4,900 clear and concise definitions on major terms, concepts, and processes within the English legal system, and is a useful source of information for any of the many countries that base their legal system on English law.It includes more than 120 new entries, including acid attacks, lasers, Nightingale Courts, Northern Ireland Protocol, and retained EU Law. Many of the new andrevised entries reflect changes brought about by Brexit and the Divorce, Dissolution and Separation Act 2020. There have also been significant increases of coverage in the areas of constitutional law, medical law, and employment law and professionalregulation.Updated web links complement the text and lead to a dedicated companion website for further reading materials. The dictionary also contains a guide to legal writing, and a citation guide drawn from the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities(OSCOLA).
  Tovább
  ISBN: 9780192897497
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  5 705 Ft

  4 849 Ft(15%)

 • Land Law (Law Express)

  Land Law (Law Express)

  Duddington, John
  Kiadó: Pearson
  The Law Express series is designed to help you revise effectively. This book is your guide to understanding essential concepts, remembering and applying key legislation and making your answers stand out!
  Tovább
  ISBN: 9781292012827
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Webes ár:

  8 675 Ft

  7 374 Ft(15%)